PRZEWODNICZĄCA: 

 Zuzanna Florkowska

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: 

 Aleksander Maciejewski 

 

SKARBNIK:

 Daria Rudowicz

 

SEKRETARZ:

Piotr Pudys 

Julia Klinowska 

 

OPIEKUN SU 

pani Sylwia Spoton