foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Zespół Szkół w Granowcu

 

498415
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszystkie
37
499
1649
493897
13889
13778
498415

28-10-2020 02:22

ZMIANA TERMINÓW DNI WOLNYCH

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Dniami wolnymi będą:

16,17 i 18 czerwca 2020r. – dni egzaminu ósmoklasisty

Uchylone są dni wolne w terminach:

10 i 12 czerwca

Informacja dla uczniów klas ósmych

związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych
2020/2021

 

Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolnych 2020/2021.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także  terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostały określone przez Ministra Edukacji Narodowej. Wychowawca klasy ósmej prześle rodzicom informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji.

Drodzy Rodzice,

 Od dnia 25 maja uczniowie klas I – III mogą uczestniczyć w zorganizowanych w szkole zajęciach opiekuńczo – wychowawczych. Prosimy o podjęcie przemyślanych decyzji i przekazanie do wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny informacji czy Państwa dziecko będzie uczęszczało  w zajęciach opiekuńczych.

Zarządzenie Nr 17/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu

z dnia 5 maja 2020 r.

 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Publicznym Przedszkolu w Granowcu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam,

co następuje:


  • § 1
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola w Granowcu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Publicznego Przedszkola w Granowcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • § 2


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół w Granowcu

oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół  w Granowcu.

  • § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 5 maja 2020 r.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Granowcu

                                                                             Ewa Ostojak

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca.

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24kwietnia br. Minister Edukacji Narodowejpodpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia24 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRANOWCU

UL. ODOLANOWSKA 19

63-435 SOŚNIE

 

TEL. (062) 739-12-04      

e - mail: zsgranowiec@sosnie.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

bezpieczne wakacje

szkolaruchu01

barycz

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Granowcu Rights Reserved.

Facebook